Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze website te raadplegen. Door zich een toegang te verschaffen tot deze website gaat u met deze voorwaarden zonder voorbehoud akkoord.

Uitgever van de website

Eurotip
Steenweg op Tubeke 483
1420 Eigenbrakel
België

SA (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 245 662€

Juridisch directeur: Monica JONCOUX
Publicatieverantwoordelijke: Jerry HUYNH TOT LESAGE

Gebruiksvoorwaarden

De website eurotip.be wordt overeenkomstig de Belgische wetgeving beheerd door de onderneming Eurotip. Het gebruik van deze site wordt bepaald door deze voorwaarden. Door het gebruik van de website bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de onderneming die op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor enig onrechtmatig gebruik van deze website.

Webontwikkeling, grafisch ontwerp, illustraties en technische ondersteuning

Camille Ducasse
37 rue de Gironde
33300 Bordeaux, Frankrijk

85375095800011
06 59 65 94 08
webdesign@camilleducasse.com
www.camilleducasse.com

 

Webhosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, Frankrijk

SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 10 069 020 €
Handelsregister Lille Métropole 424 761 419 00045

 

Privacybeleid

Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil of rechtsgeding dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de onderneming afhangt. De referentietalen voor de beslechting van eventuele geschillen zijn het Frans en het Nederlands.

 

Recht op toegang

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend per post op het volgende adres: Steenweg op Tubeke 483, 1420 Eigenbrakel, België, of via elektronische weg op het volgende e-mailadres: contact@eurotip.biz
De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de eventuele goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

 

Cookies

Het browsen op deze site leidt waarschijnlijk tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarin informatie over de navigatie van een computer op een website wordt opgeslagen. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de website te vergemakkelijken en ook de verschillende hits op een website te meten.

 

Hypertekstlinks

Eurotip kan links naar andere websites of andere op het internet beschikbare bronnen aanbieden. Eurotip heeft geen controle over de websites die met deze internetsites verbonden zijn. Eurotip is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen, noch staat de onderneming hiervoor garant. Eurotip kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan de gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eurotip. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Eurotip wil plaatsen, is hij verplicht om een e-mail te verzenden die via de website toegankelijk is om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Eurotip behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder dat de onderneming haar beslissing hoeft te rechtvaardigen.

 

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienstverlening.

 

Contacteer ons

Wij staan te uwer beschikking voor al uw opmerkingen of suggesties. U kan ons contacteren via e-mail: contact@eurotip.biz